Notikumi

Septembris 2021 - aprilis 2022

Treniņi diskusiju vadībā un mēģinājumi jauniešiem

no Rīgas 66. vidusskolas.

Foruma teātra izrāžu veidošana.

Maijs 2022

Video filmas par projektu izveidošana un publicēšana.

Projekta rezultātu apspriešana ar dalībniekiem,